• CASTELLS, MANUEL: Identitetens makt

Beskrivning

IDENTITETENS MAKT. Identitetens makt beskriver hur vår värld och våra liv i dag formas av två motstridiga tendenser: globalisering och identitet. Den informationsteknologiska revolutionen och kapitalismens omstrukturering har framkallat en ny samhällsform, nätverkssamhället, vars utmärkande drag är globalisering av strategiskt avgörande ekonomiska aktiviteter, nätverk som organisationsform, flexibilitet och instabilitet hos arbetet samt individualisering av arbetskraften, en kultur präglad av ett genomträngande och sammanflätat mediesystem. Vid sidan av den teknologiska revolutionen, kapitalismens omvandling och etatismens fall upplever vi ett omfattande uppsving av starka uttryck för kollektiv identitet. Dessa uttryck omfattar proaktiva rörelser som vill omvandla de mänskliga relationerna på grundläggande nivå, såsom feminismen och miljörörelsen. Men dit hör även en lång rad reaktiva rörelser som bygger förskansningar till försvar för Gud, nation, etnisk grupp, familj eller lokalsamhälle. Själva grundkategorierna för vår existens hotas nu av det kombinerade, motsägelsefulla angreppet från teknoekonomiska krafter och omvandlande sociala rörelser. Klämd mellan dessa motsatta tendenser ifrågasätts nationalstaten, som i sin kris drar med sig själva begreppet politisk demokrati. Manuel Castells rör sig tematiskt mellan Förenta staterna, Västeuropa, Ryssland, Mexico, Bolivia, den muslimska världen, Kina och Japan för att försöka urskilja sambanden mellan dessa processer. Identitetens makt, andra delen av Manuel Castells trebandsverk Informationsåldern, är en hisnande intellektuell resa genom de samtida sociala stridernas och politiska konflikternas landskap.

Specifikationer

Kategori Samhälle
ISBN 91-7073-116-4
Sidor 442
Tryckår 2000
Bandtyp Häftad
Skick Liten skada på omslaget, i övrigt mycket bra
Signum O
Illustrerad Nej

CASTELLS, MANUEL: Identitetens makt

  • Förlag: Daidalos
  • Artikelnummer: 14967
  • Tillgänglighet: I lager
  • 340.00 kr

  • Frakt tillkommer